Aparatura kontrolno- pomiarowa


Aparatura Kontrolno-Pomiarowa to zespół elementów, którego zadaniem jest przetwarzanie określonych wielkości fizycznych na sygnały elektryczne.

W skład procesów regulowanych przez aparaturę np. budynku biurowego wchodzą najczęściej:

  • kondycjonowanie parametrów powietrza (temperatura, wilgotność, jakość) w centralach wentylacyjnych,
  • regulacja temperatury wody technologicznej i użytkowej w węzłach cieplnych i chłodniczych,
  • uzdatnianie wody i pomiary jej własności fizyko-chemicznych,
  • utrzymanie sprawności i monitoring awarii urządzeń bezpieczeństwa obiektu.

Wiodące marki:

Systemy zabezpieczeń - IBT POLSKA
Systemy zabezpieczeń - IBT POLSKA
Systemy zabezpieczeń - IBT POLSKA