Sterowniki swobodnie programowalne


Sterowniki programowalne to uniwersalne urządzenia mikroprocesorowe przeznaczone do sterowania pracą urządzenia lub procesu technologicznego. Sterownik programowalny musi zostać dopasowany do określonego obiektu sterowania poprzez wprowadzenie do jego pamięci żądanego algorytmu działania obiektu. Algorytm jest zapisywany w dedykowanym sterownikowi języku programowania. Istnieje możliwość zmiany algorytmu przez zmianę zawartości pamięci programu. Sterownik wyposaża się w odpowiednią liczbę układów wejściowych zbierających informacje o stanie obiektu i żądaniach obsługi oraz odpowiednią liczbę i rodzaj układów wyjściowych połączonych z elementami wykonawczymi, sygnalizacyjnymi lub transmisji danych.

Aparatura Kontrolno-Pomiarowa to zespół elementów, którego zadaniem jest przetwarzanie określonych wielkości fizycznych na sygnały elektryczne.

W skład procesów regulowanych przez aparaturę np. budynku biurowego wchodzą najczęściej:

01

kondycjonowanie parametrów powietrza (temperatura, wilgotność, jakość) w centralach wentylacyjnych,

02

regulacja temperatury wody technologicznej i użytkowej w węzłach cieplnych i chłodniczych,

03

uzdatnianie wody i pomiary jej własności fizyko-chemicznych

04

utrzymanie sprawności i monitoring awarii urządzeń bezpieczeństwa obiektu.

Wiodące marki:

 • Systemy zabezpieczeń - IBT POLSKA
Systemy zabezpieczeń - IBT POLSKA

Linia produktów iSMA to szereg kompleksowych rozwiązań dla automatyki budynków opracowanych przez profesjonalistów. iSMA to skrót od nazwy Innowacyjne Systemy Zarządzania Automatyką.

Istnieje kilka grup produktów:

 • Grupa produktowa modułów I/O serii MINI została zaprojektowana w celu uzupełnienia gamy produktowej modułów I / O z serii MIX. W przeciwieństwie do serii MIX, linia MINI jest dedykowana dla wszystkich zastosowań, gdzie wymagane są przełączniki ręczne.
 • Grupa produktów: moduły I / O z serii MIX została zaprojektowana do budowy rozproszonych systemów sterowania przy użyciu urządzeń JACE lub AAC20.
 • W0202 zostało skonstruowane, by umożliwić rozszerzenie RS485bus przy użyciu bezprzewodowej technologii wszędzie tam, gdzie korzystanie z kabla sieciowego jest niemożliwe lub nieopłacalne.
 • Sterownik AAC20 (iSMA-B-AAC20) to zaawansowane urządzenie do sterowania systemami automatyki budynkowej i systemami HVAC. Korzystanie z Sedona Virtual Machine pozwala na szybkie i łatwe programowanie.
 • Sterowniki serii iSMA-B-JACE zasilane przez Niagara AX zostały zaprojektowane, aby umożliwić archiwizację trendów, alarmów oraz łatwą i bezproblemową integrację wielu protokołów i wymianę danych między urządzeniami.


Możliwości oferowane przez systemy są w pełni zgodne z trendami na rynku rozwoju przemysłu; mają na celu automatyzację procesów, obniżenie kosztów utrzymania, wielofunkcyjną integrację w jednym narzędziu i minimalizację ludzkich błędów

Systemy zabezpieczeń - IBT POLSKA

Sterowniki systemu Galileo to szeroka gama urządzeń dla sterowania:

 • kotłowni jedno- i wielokotłowych na wysokim i niskim parametrze
 • obiegów grzewczych bezpośrednich i pośrednich, na wysokim i niskim parametrze;
 • stref grzewczych pomieszczeniowych;
 • central wentylacyjnych z dowolnymi wymiennikami i odzyskami ciepła...;
 • systemów VAV;
 • klimakonwektorów dowolnego typu ze sterowaniem automatycznym do biegów wentylatora;
 • złożonych systemów sterowania oświetlenia w budynkach;
 • systemów kontroli dostępu;
 • systemów integracji, archiwizacji i analizy danych po magistralach M-Bus, Mod Bus itp.

 

Systemy zabezpieczeń - IBT POLSKA

Odpowiednio skonfigurowane urządzenia automatyki pozwalają na swobodne modelowanie systemami HVAC, ich właściwe wykorzystanie a w konsekwencji optymalną kosztowo pracę. Marka Wayy oferuje zarówno hardware (szeroka gama produktów), jak i software (system MyWayy). Produkty Wayy oraz system MyWayy mogą być dowolnie konfigurowane, a pełna kompatybilność pozwala na swobodne wykorzystanie ich możliwości, ponadto wszystkie produkty Wayy mogą działać autonomicznie. Wayy daje możliwość zdalnego monitorowania i sterowania systemów spoza budynku. Zebrane dane są archiwizowane, a rozbudowany moduł ich analizy umożliwia wybór optymalnych ustawień systemów HVAC. System MyWayy pracuje w czasie rzeczywistym, ma stałe połączenie z poszczególnymi jednostkami, a jego konstrukcja umożliwia korzystanie z niego przez wielu użytkowników. Produkty Wayy są zgodne ze wszelkimi standardami, w tym z Dyrektywą kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/WE oraz przeszły pozytywne testy w Instytucie Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki Politechniki Wrocławskiej