Systemy zarządzania budynkiem


Inteligentny budynek posiada zintegrowany system zarządzania wszystkimi znajdującymi się w budynku instalacjami. Dzięki informacjom pochodzącym z różnych elementów systemu, budynek może reagować na zmiany środowiska wewnątrz i na zewnątrz, co prowadzi do maksymalizacji funkcjonalności, komfortu i bezpieczeństwa, minimalizacji kosztów eksploatacji i modernizacji oraz ograniczenia emisji szkodliwych zanieczyszczeń. System inteligentnego budynku nie powinien wpływać negatywnie na ludzi znajdujących się w jego środowisku. 

W obiekcie inteligentnym system BMS może zarządzać
m.in. takimi funkcjami jak:

 

Oświetlenie

Serwer BMS monitoruje oraz steruje oświetleniem wewnętrznym oraz zewnętrznym. Sterowanie oświetleniem ciągów komunikacyjnych oraz pomieszczeń sanitarnych odbywa się w oparciu o informacje z czujników obecności. W pomieszczeniach o dużej kubaturze, np. salach konferencyjnych lub halach, serwer dostosowuje automatycznie oświetlenie do wymaganych norm, sterując poziomem świecenia opraw w standardzie DALI oraz kątem nachylenia rolet. Automatyzacji podlegają także oprawy oświetlenia zewnętrznego, włączane na podstawie odczytów z czujnika zmierzchowego.

 

Monitoring sygnałów

Serwer BMS gromadzi sygnały, zbierane z całego obiektu za pośrednictwem rozdzielnic sygnałowych. Rozdzielnice sygnałowe to typowe, prefabrykowane szafki zawierające automatykę, zaprojektowane pod kątem monitoringu różnego rodzaju sygnałów analogowych i cyfrowych. Za ich pomocą serwer steruje np. obwodami ogrzewania podłogowego lub odczytuje pomiary z czujników temperatury i wilgotności. Szafki sygnałowe zbierają także sygnały cyfrowe np. stany kontaktronów drzwi i okien do celów optymalizacji ogrzewania.

 

Sterowniki programowalne

Serwery BMS współpracują z szeroką gamą programowalnych sterowników PLC wielu znanych na rynku europejskim producentów: EATON, WAGO, BECKHOFF, CAREL oraz wielu innych, wspierających otwarte standardy komunikacyjne.

 

Węzły ciepła i chłodu

Głównym zadaniem systemu BMS jest zapewnienie kontroli oraz optymalizacja bilansu energetycznego budynku. Pod kątem zużycia ciepła i chłodu, serwer BMS kontroluje szereg parametrów węzła cieplnego, odpowiedzialnego za odbiór i rozdział energii z sieci ciepłowniczej. Typowym zadaniem serwera na każdym obiekcie jest ogólny monitoring poboru energii cieplnej z węzła a w wielu przypadkach także monitoring ciepłomierzy najemców.

 

Siłownie solarne oraz pompy ciepła

Coraz częściej, dzięki programom strukturalnym Unii Europejskiej, budynki są wyposażane w odnawialne źródła energii, wymagające stałego nadzoru. Serwery BMS monitorują rozdzielnice siłowni solarnych oraz optymalizują zużycie energii cieplnej, która jest największym źródłem oszczędności w trakcie bieżącej eksploatacji budynków. Serwery monitorują także pompy ciepła, mogące pełnić rolę podstawowego źródła energii cieplnej w budynku lub stanowić element uzupełniający, odpowiedzialny za odzyskiwanie energii np. ze ścieków.

 

Centrale wentylacyjne

W zależności od skali obiektu serwer BMS monitoruje pojedyncze centrale wentylacyjne lub integruje sieć central, umożliwiając pełną kontrolę parametrów pracy (np. zmianę trybów, nastawy). Obsługiwane są także sytuacje alarmowe, pracownik obsługi technicznej otrzymuje powiadomienia np. o braku zasilania lub konieczności wymiany filtrów.

 

Automatyka ogrzewania, monitoring zużycia CWU

W obiektach projektowanych pod wynajem (parki technologiczne, biurowce) serwer BMS monitoruje i optymalizuje zużycie energii. W tym zakresie kontrolowane jest oświetlenie, sterowniki klimakonwektorów, a w przypadku klasycznych rozwiązań ogrzewania, głowice zaworów grzejnikowych. Monitorowane są także segmenty budynku, wyposażone w liczniki zużycia wody użytkowej, grzewczej oraz lodowej, pozwalając rejestrować odczyty w bazie danych i rozliczać najemców.

 

Klimatyzacja

Serwer BMS monitoruje szeroką gamę popularnych na rynku sterowników klimakonwektorów, komunikujących się za pomocą otwartych standardów, m.in. Schneider Electric (dawniej TAC), JohnsonControls, Daikin oraz wiele innych, ułatwiając modernizację obiektów lub rozbudowę, połączoną z integracją istniejących instalacji BMS.

 

Klimatyzacja precyzyjna

Serwery BMS monitorują szeroką gamę specjalizowanych systemów klimatyzacji precyzyjnej znanych na rynku producentów: Stulz, Swegon, Hiross oraz wielu innych.

 

Monitoring RGNN

Serwer BMS zapewnia pełną kontrolę bilansu energetycznego budynku pod kątem zużycia oraz produkcji energii elektrycznej. Kontroluje jakość dostarczanej energii oraz monitoruje zużycie za pomocą analizatorów i liczników.

 

Siłownie fotowoltaiczne

Dodatkowym źródłem energii elektrycznej coraz częściej są siłownie fotowoltaiczne, bezpośrednio przetwarzające energię promieniowania słonecznego na energię elektryczną. Typowym zadaniem serwera jest monitoring wielkości produkcji oraz stanu pracy inwerterów.

 

Monitoring zabezpieczeń w rozdzielnicach

Rozdzielnia główna oraz strefowe rozdzielnice elektryczne są centralnie monitorowane pod kątem zadziałania zabezpieczeń nadprądowych lub różnicowo-prądowych. Monitoring stanu tych zabezpieczeń oraz możliwość szybkiej lokalizacja miejsca, gdzie się one znajdują, jest szczególnie istotna w obiektach specjalnych np. szpitalach.

 

Agregaty

W budynkach użyteczności publicznej (np. szpitalach, centrach handlowych lub parkach wodnych), które wyposażono w agregaty prądotwórcze, stan agregatu oraz SZR jest na bieżąco monitorowany przez serwer na wypadek zaniku dostawy energii elektrycznej i konieczności przeprowadzenia bezpiecznej ewakuacji.

 

Zasilanie awaryjne

Serwer BMS monitoruje szeroką gamę specjalizowanych systemów zasilania awaryjnego znanych producentów: Benning, EATON, Emerson oraz wielu innych. Charakteryzują się dużą wydajnością oraz możliwością korzystania z zewnętrznych źródeł składowania energii. Tego typu systemy zwykle stosowane są w serwerowniach.

 

Monitoring zużycia mediów

Serwer BMS kompleksowo monitoruje zużycie mediów w szpitalu w zakresie wody użytkowej, dostawy energii CO, produkcji energii cieplnej z siłowni solarnej oraz zużycia energii elektrycznej.

W bazie danych serwera rejestrowane są na bieżąco wskazania wodomierzy, przepływomierzy pary oraz kondensatu oraz liczników ciepła dla jedenastu lokalizacji. W zakresie energii elektrycznej, rejestrowane są wskazania liczników strefowych oraz analizator prądu w rozdzielni głównej.

Kontroli zużycia energii cieplnej oraz elektrycznej towarzyszy monitoring sygnałów alarmowych z pomp siłowni solarnej oraz kompaktowej przepompowni ścieków zlokalizowanej w pomieszczeniu przyległym do kotłowni. W sąsiednich pomieszczeniach monitorowane jest także system uzdatniania wody dla wytwornic pary oraz centralki kontroli szczelności rurociągów, wykonujące cykliczne pomiary rezystancji izolacji poliuretanowej oraz rezystancji pętli czujnikowych.

Wiodące systemy BMS:

 • Systemy zabezpieczeń - IBT POLSKA
Systemy zabezpieczeń - IBT POLSKA

System XBMS to oprogramowanie do integracji oraz monitoringu urządzeń automatyki, wspierających otwarte standardy komunikacji. Swoją pozycję system zawdzięcza stworzeniu oraz stałemu rozwojowi technologii przeznaczonej do budowania internetowego oprogramowania BMS oraz SMS w architekturze klient-serwer.

Produkty powstające na bazie tej technologii to rodzina serwerów XBMS, przeznaczona do realizacji centralnego systemu nadzoru w budynkach różnej wielkości. To kompleksowe i otwarte rozwiązanie, ułatwiające projektowanie systemów monitoringu o różnym przeznaczeniu za pomocą jednej, spójnej technologii informatycznej. Odpowiednio sprofilowane oprogramowanie w serwerach, umożliwia realizację systemów nadzoru BMS, monitoringu systemów bezpieczeństwa SMS a także automatyzację sal konferencyjnych. Serwery XBMS to także narzędzia do realizacji centralnego systemu nadzoru o charakterze rozproszonym, obejmujących monitoringiem obiekty zlokalizowane na terenie całego kraju.

Systemy nadzoru, zrealizowane z udziałem rodziny serwerów XBMS, pozwalają skutecznie zarządzać infrastrukturą budynków przy jednoczesnym wykorzystaniu potencjału jaki dostarcza Internet oraz urządzenia mobilne. Powszechny dostęp do sieci pozwala na swobodne korzystanie z usług serwerów. Można prowadzić nadzór zdalny, kontrolując i otrzymując powiadomienia za pomocą takich urządzeń jak smartfony czy tablety. Jest to możliwe z zachowaniem procedur bezpieczeństwa. Technologia eQuest wyposażyła serwery w szczególne mechanizmy ochrony. Każdy z nich posiada wbudowany firewall oraz pełny system obsługi uprawnień. Protokoły korzystają z szyfrowania, analogicznie jak ma to miejsce w internetowych systemach bankowych

Co wyróżnia produkty XBMS:

 • Internet
  Serwery od podstaw zaprojektowane do pracy w środowisku Internetowym, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii bezpieczeństwa. Pozwalają w pełni wykorzystać potencjał jaki dostarcza globalna sieć oraz urządzenia mobilne.
 • Integracja
  Łączenie sieci oraz urządzeń nigdy przedtem nie było tak proste. Obsługa szerokiej gamy otwartych protokołów komunikacyjnych oraz elastyczna topologia ułatwia projektowanie systemów w nowych obiektach oraz integrację infrastruktury w budynkach już istniejących.

Technologia XBMS obsługuje szeroką gamę otwartych protokołów komunikacyjnych, umożliwiając projektantom pełną swobodę wyboru urządzeń oraz systemów pochodzących od różnych dostawców. W ten sposób system nadzoru staje się całkowicie niezależny od zastosowanych rozwiązań.

Standard komunikacyjnyTyp interfejsu sieciowego
BACnet IPMS/TPEthernet, RS-485
LonWorksTP/FT-10A & LPT-10, TP/XF-1250
Modbus RTU, TCP, UDPEthernet, RS-485
CANopenCAN bus
SNMP v2.0Ethernet
KNXEthernet, KNX Bus
LCNLCN bus
SerialRS-232, RS-485, USB
XcomfortWireless
SIP (VoIP)Ethernet
DMX 512DMX bus
M-BusM-Bus
OPC via XMLEthernet
 • Otwartość
  Dostępność środowisk programistycznych języków iBASIC oraz eXML, umożliwiają dowolne przetwarzanie danych, obsługę logiki zdarzeń oraz programowanie złożonych funkcji monitoringu. Dodatkowo, dostęp do środowiska SDK pozwala programistom tworzyć własne drajwery komunikacyjne oraz aplikacje specjalizowane.
 • Redundancja
  Serwery mogą pracować w klastrze, zapewniającym płynną redundancję oprogramowania.
 • Skalowalność
  Rodzina serwerów XBMS ułatwia projektowanie systemów monitoringu o różnej skali oraz przeznaczeniu za pomocą jednej, spójnej technologii informatycznej. Serwery XBMS to także narzędzia do realizacji centralnego systemu nadzoru o charakterze rozproszonym, integrującym monitoring sieci obiektów.
 • Niezależność
  Projektanci mają pełną swobodę wyboru urządzeń oraz systemów pochodzących od różnych dostawców. W ten sposób system nadzoru staje się całkowicie niezależny od zastosowanych rozwiązań.
Systemy zabezpieczeń - IBT POLSKA

GALILEO WEB BMS należy do nowej generacji systemów BMS (Building Management System) opracowanych na potrzeby monitoringu i sterowania nowoczesnych budynków. System jest całkowicie WEB-owy więc mozna go używać, rozwijać, zmieniać i serwisować z dowolnego miejsca na Ziemii przez internet.

GALILEO WEB BMS ma strukturę modułową. Pozwala to na zastosowanie go w obiektach o zróżnicowanym stopniu złożoności.

GALILEO WEB BMS ma zastosowanie w obiektach o wielopoziomowej złożonej strukturze (np. Centra handlowe i kongresowe, biurowce, szpitale, hotele, fabryki) oraz w małych obiektach (szkoły, domy jednorodzinne itp.).

Galileo WEB BMS steruje i integruje newralgiczne systemy budynku:

 • źródła ciepła - kotłownie, węzły cieplne, wymiennikownie, solary, pompy ciepła,
 • źródła chłodu - chillery, drycoolery, pompy ciepła, agregaty freonowe,
 • maszynownie - zawory i pompy obiegów grzewczych i chłodzących,
 • wentylacja bytowa - centrale wentylacyjne, wentylatory, regulatory VAV, stężenia gazów, itp.,
 • zasilanie elektryczne i dystrybucja energii: stany aparatury, SZR, analizatory sieci, baterie kondensatorów,  itp.,
 • oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne,
 • monitoring zużycia mediów - wody, prądu, gazu, ciepła,
 • sterowanie systemami audio-wideo,
 • SAP - system sygnalizacji pożaru, klapy przeciwpożarowe, wentylacja pożarowa (oddymianie i napowietrzanie) itp.,
 • CCTV - monitoring wizualny - telewizja przemysłowa,
 • KD - kontrola dostępu,
 • SKWiN - system kontroli włamania i napadu,
 • zarządzania parkingami - kontrola obecności, zliczanie pojazdów, itp.

 

Galileo WEB BMS integruje automatykę różnych w oparciu o światowe standardy komunikacji

 • LAN - komunikacja szkieletowa budynku i połączenie z internetem,
 • BACnet MS/TP, BACnet IP - integracja automatyki budynkowej,
 • LBus - komunikacja lokalna ze sterownikami IQ Control,
 • A-Control - komunikacja z systemami klimatyzacji VRF,
 • ModBus RTU, ModBus IP - komunikacja urządzeń ze zintegrowaną automatyką,
 • Dali, DSI, DMX - integracja systemów nowoczesnego oświetlenia,
 • MBus - komunikacja z licznikami mediów,
 • MP-Bus - komunikacja z siłownikami i regulatorami VAV firmy Belimo.
Systemy zabezpieczeń - IBT POLSKA

Współczesne budynki wyposażone są w różnego rodzaju systemy sterowania HVAC, zarządzania energią, oświetleniem, bezpieczeństwem lub innymi systemami. Efektywna integracja i współdziałanie tych systemów ma kluczowe znaczenie dla zwiększania wydajności budynków, redukcji kosztów, zużycia paliwa i emisji dwutlenku węgla oraz dla osiągnięcia poziomu bezpieczeństwa i komfortu wymaganego w nowoczesnych, dynamicznych środowiskach biznesowych.

Komunikacja to wyzwanie. Różnorodne systemy, pomimo tego, iż komunikują się między sobą jak również z otoczeniem budynku za pomocą odmiennych protokołów, oferują dostęp do bezcennych informacji i danych. Różnorodność systemów obecnych na rynku, spowodowała powstanie wielu protokołów komunikacyjnych, które nie pozwalają jednak na bezpośrednią wymianę danych między systemami. Tutaj pojawia się pytanie - jak zintegrować wszystkie te systemy?

Odpowiedzią na to wyzwanie jest Niagara Framework firmy Tridium. Sztandarowa technologia firmy Tridium, NiagaraAX Framework, dostarcza oprogramowanie strukturalne, które nie tylko zapewnia konwencjonalne DDC, lecz również integruje wiele systemów i urządzeń, niezależnie od ich producenta lub wykorzystywanego protokołu komunikacyjnego, w jednolitą platformę, zarządzaną w czasie rzeczywistym przy wykorzystaniu przeglądarki internetowej.

Ta przełomowa koncepcja zmieniła funkcjonowanie wielu tysięcy budynków na całym świecie, zapewniając jednocześnie integracje inteligentnych systemów z automatyką. Administratorzy budynków czerpią korzyści nie tylko z niższych kosztów utrzymania obsługi, redukcji kosztów energii, lecz również ze wzrostu zadowolenia użytkowników, wykorzystujących budynek w bardziej nowoczesny sposób.

Pierwsza generacja Niagara Framework wydana została w 1998 roku. Obecnie, dostępna jest już trzecia wersja, nazwana NiagaraAX, która ukazała się na rynku w 2005 roku. Znalazła ona zastosowanie w ponad 170.000 różnych miejsc na świecie, począwszy od lotnisk, kampusów studenckich i szpitali, kończąc na szkołach i domach mieszkalnych.

Możliwości Niagara AX:

 • Łączenie sieci IP i sieci szeregowych,
 • Integracja różnorodnych protokołów i systemów,
 • Kontrola i monitorowanie w czasie rzeczywisty,
 • Obsługa wszystkich otwartych standardów komunikacyjnych,
 • Obsługa stron internetowych,
 • Integracja wszsytkich systmów budunku,
 • Integracja systemów CCTV i systemów bezpieczeństwa,
 • Otwarte API dla programistów.