Zintegrowane systemy zabezpieczeń


Integracja systemów zabezpieczeń pozwala na zarządzanie takimi systemami jak:

 • system sygnalizacji włamania i napadu
 • system kontroli dostępu
 • system sygnalizacji pożaru i DSO
 • telewizji dozorowej IP

Z jednego miejsca za pomocą jednego spójnego interfejsu użytkownika.

Wiodące marki:

 • Systemy zabezpieczeń - IBT POLSKA
Systemy zabezpieczeń - IBT POLSKA

Astro SMS, to nadrzędny serwer przeznaczony do centralnego monitoringu systemów bezpieczeństwa występujących w budynkach. W typowych rozwiązaniach monitoringu, jego zadaniem jest integracja central SSWiN, SAP, KD, wczesnego ostrzegania, detekcji gazów itp. Umożliwia szybką i precyzyjną identyfikację miejsca powstania pożaru lub naruszenia strefy dozorowej. Monitoringiem może być objęty także stan techniczny central, adresowalnych elementów liniowych oraz status zewnętrznych urządzeń zabezpieczających takich jak bramy pożarowe lub klapy oddymiające. Serwer Astro dostarcza pracownikom ochrony narzędzie do monitorowania alarmów oraz kontroli stanu systemów bezpieczeństwa z poziomu jednego, spójnego interfejsu monitoringu.

 • Centralny serwer, przeznaczony do monitoringu systemów bezpieczeństwa we wszystkich typach obiektów.
 • Łatwa integracja urządzeń wspierających otwarte standardy komunikacyjne: BACnet, TCP/IP, RS-232/485 oraz inne.
 • Interfejs operatora dostępny w przeglądarce internetowej.
 • Obsługa urządzeń mobilnych (tablety, smartfony) jako stacji roboczych.
 • Możliwość budowania własnych scen monitoringu z wykorzystaniem biblioteki VDL.
 • Obsługa alarmów, możliwość powiadamiania o zdarzeniach w interfejsie monitoringu oraz przez komunikaty SMS (opcja).
 • Wbudowana baza danych SQL, przeznaczona do gromadzenia informacji o alarmach.
 • Język eXML przeznaczony do opisu raportów w formacie PDF i HTML.

Astro SMS:

 

Integracja systemów bezpieczeństwa

Serwer Astro SMS integruje instalacje teletechniczne wpływając bezpośrednio na poprawę bezpieczeństwa eksploatowanych budynków. Sygnały cyfrowe oraz analogowe mogą być definiowane jako alarmy i powiązane z wybranym sygnałem dźwiękowym, komunikatem SMS lub e-mail.

 

SSWiN oraz SAP

Serwer Astro SMS monitoruje na bieżąco komunikaty wysyłane przez centrale alarmowe dostarczając pracownikom ochrony narzędzia do kontroli wszystkich sygnałów z poziomu jednego, spójnego interfejsu monitoringu. Pozwala to na szybką i precyzyjną identyfikację miejsca powstania pożaru lub naruszenia strefy dozorowej. Monitoringiem objęty jest także stan techniczny central, adresowalnych elementów liniowych oraz zewnętrznych urządzeń zabezpieczających takich jak bramy pożarowe lub klapy oddymiające.

 

Wczesna detekcja pożaru

W niektórych typach obiektów np. zabytkowych budynkach drewnianych lub w serwerowniach, monitorowane są centrale wczesnego ostrzegania przed pożarem. Serwer Astro SMS otrzymuje w czasie rzeczywistym dane o poziomie zanieczyszczeń zawartych w widmie badanego powietrza. Kreśli na bieżąco wykres gęstości widma liniowego oraz ostrzega lub alarmuje w przypadku przekroczenia zadanych progów tolerancji.

 

CCTV

Astro SMS współpracuje z szeroką gamą kamer IP znanych producentów. Obrazy wideo z kamer są integrowane bezpośrednio na scenach monitoringu w interfejsie graficznym operatora. Zdarzenia kontroli dostępu lub sygnały pochodzące z central alarmowych automatycznie przełączają obraz z kamery umożliwiając szybką identyfikację przyczyny wystąpienia zdarzenia.

 

KD

Sieć sterowników przejść kontrolowanych jest stale monitorowana na wypadek wystąpienia szeregu zdarzeń np. braku autoryzacji dostępu lub usterek technicznych. Serwer Astro SMS rejestruje wszystkie zdarzenia autoryzacyjne gromadząc dane do zestawień okresowych lub osobowych. Współpracując z odpowiednią kamerą może rejestrować zdjęcia, wykonywane automatycznie dla wybranych obszarów kontrolnych.

 

Lokalizacja osób oraz mienia

Wsparcie dla otwartych standardów komunikacyjnych BACnet oraz LonWorks pozwala integrować sieci czytników RF/IR, przeznaczonych do lokalizacji mini transponderów RFID. Serwer Astro SMS lokalizuje transpondery umieszczone w specjalistycznym sprzęcie diagnostycznym lub w identyfikatorach personelu medycznego. System na żądanie informuje gdzie znajduje się sprzęt oraz na bieżąco gromadzi dane o miejscu przebywania osób. Alarmuje w przypadku przekroczenia stref objętych autoryzacją.

 

Systemy parkingowe, detekcja CO

Serwer Astro SMS współpracuje z systemami parkingowymi. Umożliwia monitoring zajętości miejsc parkingowych oraz stanu urządzeń kontrolujących wjazdy i wyjazdy. Serwer gromadzi informacje z rejestratorów cyfrowych, wyposażonych w funkcję detekcji tablic rejestracyjnych. Na tej podstawie automatycznie steruje zaporami wjazdowymi.

 

DSO

Serwer Astro SMS jest źródłem komunikatów dla Dźwiękowych Systemów Ostrzegawczych. Współpraca z DSO wymaga dopuszczenia certyfikatem możliwości podłączenia zewnętrznych źródeł dźwięku. Ma to na celu potwierdzenie obsługi komunikatów pożarowych jako nadrzędnych dla alternatywnych źródeł dźwięku. Komunikaty w formacie MP3 zgromadzone na dysku serwera mogą być odtwarzane w dowolnym momencie i kierowane do wybranych stref nagłośnienia.

Systemy zabezpieczeń - IBT POLSKA

AEOS jest pierwszą platformą zabezpieczeń, która bazuje na oprogramowaniu. Zauważyliśmy, że wraz ze wzrostem skomplikowania wymagań odnośnie systemów zabezpieczeń, zwiększa się potrzeba ich elastyczności i dopasowania do potrzeb użytkowników. AEOS, system, który samodzielnie stworzyliśmy, korzysta z wielozadaniowych kontrolerów. Poprzez nasze oprogramowanie, kontrolery AEOS są w stanie dostosować funkcjonalność do realnych potrzeb i mogą działać, jako kontrolery kontroli dostępu, sygnalizacji włamania i napadu, telewizji dozorowej czy skrytek z dostępem na kartę. Dzięki temu AEOS to w pełni zintegrowana i elastyczna platform, która zastępuje skomplikowane połączenia i interfejsy pomiędzy różnymi tradycyjnymi systemami.  

AEOS jest bardziej elastyczny, efektywny kosztowo i prostszy w obsłudze niż jakiekolwiek inne rozwiązanie. Umożliwia zastosowanie wielu rodzajów sprzętu (np. czytników) niezależnie czy jest on obecnie wykorzystywany czy dodawany w ramach rozbudowy. Dzięki ponad 150 dostępnym modułom funkcjonalności, sterowanym przez oprogramowanie, można szybko stworzyć system dopasowany do potrzeb indywidualnego budynku, użytkownika i sytuacji. 

Systemy zabezpieczeń - IBT POLSKA

Siłą Alliance jest możliwość obsługi urządzeń należących do różnych grup produktów, począwszy od central włamaniowych i kontroli dostępu, poprzez telewizję dozorową, aż po systemy pożarowe. Do systemów, które mogą być zarządzane przez aplikację Alliance należą:

System alarmowy i kontroli dostępu – podstawowym komponentem jest centrala ATS Master zarówno w część funkcjonalnej realizującej system sygnalizacji włamania i napadu jak i w części odpowiedzialnej za kontrolę dostępu. Alliance jest wstanie jednocześnie obsłużyć do 64 w pełni obsadzonych central.

Telewizja dozorowa – aplikacja współpracuje ze wszystkimi rodzinami rejestratorów cyfrowych produkcji GE Security. W ramach CCTV możliwa jest także obsługa i bezpośrednie sterowanie kamerami obrotowymi z serii Legend/Cyberdome.

System sygnalizacji pożaru – Alliance obsługuje popularne analogowe, adresowalne centrale pożarowe i systemy sieciowe serii FP20xx/FP12xx.